П О К А Н А - Ремонт, демонтаж и монтаж на климатици”

                                                                                                                        П О К А Н А

Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Ремонт, демонтаж и монтаж на климатици”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 31.07.2014 г.

Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543.