Ремонт на циркулационна помпа модел VILO

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона обществени поръчки

 

 

Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Ремонт на циркулационна помпа модел VILO, тип ТОР-S 40/4”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 17.06.2014 г.

Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543.


ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000

ПОЛКОВНИК                           РУМЕН ЙОВЧЕВ
                                                  ___.06.2014 г.

 

  buy cialis super active