Ремонт на климатик Royal, модел RS 12K

П О К А Н А

Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Ремонт на климатик Royal, модел RS 12K”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 24.06.2014 г http://levitrakamagra.com/.

Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543.

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000

ПОЛКОВНИК                           РУМЕН ЙОВЧЕВ
                                                  ___.06.2014 г.