П О К А Н А -" Ремонт прикачен инвентар”

                                                         П О К А Н А

Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „ Ремонт прикачен инвентар”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 31.07.2014 г.

Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543.