Обществена поръчка с предмет - „Ремонтиране на предварителна пневматична група на специалното оборудване на противопожарен автомобил “ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

                                                                                                                                             П О К А Н А
 
Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Ремонтиране на предварителна пневматична група на специалното оборудване на противопожарен автомобил “Мерцедес Актрос”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.
 
Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 12.09.2014 г.
 
Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905 504 или 032/905 543.
 
 
ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000
 
ПОЛКОВНИК                           РУМЕН ЙОВЧЕВ
                     ___.09.2014 г.