Покана - обществена поръчка с предмет „Отпушване на канализация” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

П О К А Н А
 
Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Отпушване на канализация във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”., на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.
 
Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 15.10.2014 г creative cloud 2015 review.
 
Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905 504 или 032/905 543.
 
 
                                 ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000
 
                                                                                                                ПОЛКОВНИК                           РУМЕН ЙОВЧЕВ
                                                                                                                                      ___.10.2014 г.