Oбществена поръчка - предмет „Ремонт на войскови автобуси”във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

  Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Ремонт на войскови автобуси” (Чавдар 11М3 - ремонт на: водна помпа – 2 (два) бр., електромотор (стартер) – 3 (три) бр., отоплител – 3 (три) бр. и компресор за сгъстен въздух – 2 (два) бр.), на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

  Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 21.11.2014 г.

  Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543.