Oбществена поръчка - Изработване на метален и гумен печат за пакети и щемпел

  П О К А Н А

  Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Изработване на метален и гумен печат за пакети и щемпел „За Командир на ВФ 28000”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

  Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 17.04.2015 г.

  Лице за контакт: к-н Петър Атанасов Раев тел.:032 /905 535 ;   032/905 515

Документи: