Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг