Обществената поръчка с предмет - „Доставка хлорна вар”

П О К А Н А

 

  Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево организира възлагане на  обществената поръчка с предмет - „Доставка хлорна вар”, на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки без провеждане на процедура.

  Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 18.05.2015 г.

  Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543.