Доставка на помощно оборудване за нуждите на военно формирование 28000-Граф Игнатиево

     Предметът на ОП e „Доставка на помощно оборудване за нуждите на военно формирование 28000-Граф Игнатиево”, по програма 1.2 „ВВС”, позиция 61-III, „Инструменти, включително ръчни, електромеханични и инструменти с двигател” § 101552 и § 5205 от ЕФП за МТО на МО (2023 г.).