Биография

Командир на Авиобаза Граф Игнатиево

 

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ИВАН ТОДОРОВ ЛАЛОВ

Дата на раждане:                                          09.08.1962 г.
Място на раждане:                                       с. Бреница, обл. Плевен


Образование:

- Общовойскови колеж по отбраната на Република Франция в Париж, 2005 – 2006 г.
- Военна Академия “Г.С.Раковски” - София,1998 - 2000 г.
- ВНВВУ ”Г.Бенковски” - Долна Митрополия, “военен летец-пилот”, 1982 - 1987 г.
- ПГ “Васил Коларов” - гр. Червен бряг
Специализирани курсове:
- Институт по въздушна сигурност – Париж, Франция - 1995 г., 2004 г.
- Въздушно-космически операции – Флорида, САЩ - 2009 г.


Заемани длъжности:

2014 г.            Командир на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево
2008 - 2014 г.        Заместник-командир на поделение 28000 - Граф Игнатиево
2006 - 2008 г.       Заместник-командир по бойната подготовка в поделение 28000 - Граф Игнатиево
2002 - 2004 г.       Заместник-командир по летателната подготовка в поделение 28000 - Граф Игнатиево
2000 - 2002 г.        Командир на ескадрила в поделение 28000 - Граф Игнатиево
1996 - 1998 г.     Началник на щаб на ескадрила в поделение 32530 - Равнец  
1994 - 1996 г.        Командир на звено в поделение 32530 - Равнец
1990 - 1994 г.     Заместник-командир на звено в поделение 32530 - Равнец
1988 - 1990 г.     Старши пилот в поделение 32530 - Равнец
1987 - 1988 г.     Младши пилот в поделение 32530 - Равнец


Владее: френски, английски и руски.