3 иаб

 

3-ТА ИЗТРЕБИТЕЛНА АВИАЦИОННА БАЗА

    НАЧАЛОТО - със Заповед от 18 август 1994 г. на командващия ВВС на Република България, 19-и иап се преструктурира в 3-та изтребителна авиационна база (ИАБ) - поделение 28000, включваща в състава си 1-ва и 2-ра ескадрила от 19-и полк, 39-и оатб и 19-и обсрсто в състава на 10-и смесен авиационен корпус.За командир е назначен подполковник Симеон Христов Симеонов.
Наред с натоварената летателна дейност и приучването на младия летателен състав, командването извършва огромна по обем работа за уточняване на функциите, взаимовръзките и алгоритъма за работа на подразделенията от новата структура. Положената здрава основа доказва своята ефективност и се превръща в надежден гарант за бъдещите успехи на авиобазата.
От 01 септември 1996 г. базата е включена в новосформирания корпус ПВО с щаб в София.

    През 2000 г. авиобазата приема ескадрилата МиГ-29 от летище Равнец, с което значително се повишава бойната й мощ. През 2001 г. се извършва мащабна реконструкция на инфраструктурата на летището с активното участие на военнослужещите и командването. Едновременно с това част от личния състав и техниката са пребазирани на летище Чешнегирово, от където се води интензивна летателна дейност и се готвят нови класни летци. Летателният състав започва полети на английски език по процедурите на НАТО. Разработва се генерален план за развитие на летище Граф Игнатиево.

    През 2003 г. завършва монтирането на новата комуникационна, информационна и навигационна система, с което летището придобива завършен модерен облик.
През 2004 г. е извършена необходимата подготовка и започва носенето на бойно дежурство в интегрираната система за ПВО на НАТО - Air Policing. Създава се Базов оперативен център. Приучват се успешно нови летци на самолет МиГ-29 и МиГ-21, увеличава се броят на класните летци. Изграждат се нови обекти от инфраструктурата

   През втората половина на 2005 г. се възстановяват сложните видове подготовки от 90-те. С учението “Viper Javelin” се повишава значително реализма в подготовката на летателния състав. Усъвършенства се организацията на летателно-методическата дейност. Започва планирането и изграждането на нови бойни способности, продиктувани от съвременните предизвикателства в системата на НАТО. Продължава развитието на инфраструктурата на летището.