Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет „Доставка на 2 комплекта филтърни елементи за нуждите на „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000

Oбществена поръчка с предмет „Ремонт  на скоростна кутия и диференциал на трактор ТК-60” във военно формирование 28000

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на въглероден диоксид СО2“ във военно формирование 28000

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за пътни превозни средства (ППС)“ във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за авариен ремонт на ППС“ във военно формирование 28000

 Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на помещения в сгради № 25 „Канцеларии на АТ и В“ и № 62 „Летешко казино“ във военно формирование 28000

  Обществена поръчка с предмет „Сключване на договор за доставка на компресиран природен газ за отопление на „Хангар и ремонтна работилница за изтребителна авиация” във военно формирование 28000

    Oбществена поръчка с предмет „Доставка на механични прегради за ограничаване на достъпа на птици до фасадите на сградите“ във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево.

  Обществени поръчки с предмет: - „Доставка на инструменти във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево“; - „Доставка на общоразходни материали във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево.

  Обществена поръчка с предмет „Обслужване на челен вилков товарач „Катерпилар” във военно формирование 28000

  Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на електроагрегат за аварийно електрозахранване“ във военно формирование 28000

  Обществена поръчка с предмет „Доставка на пенообразувател и пожарни шлангове“ във военно формирование 28000

  Oбществена поръчка с предмет „Доставка на 50 (петдесет) броя конферентни столове” във военно формирование 28000

    Oбществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 2 (два) броя климатици” във военно формирование 28000   

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за информационна техника във военно формирование 28000”

   Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за комуникационна, информационна и навигационна техника във военно формирование 28000”

        Обществена поръчка с предмет „Ремонт на 2 (два) броя автокранове, модел  УРАЛ 4320 КС 2573 “ във военно  формирование 28000

       Обществена поръчка с предмет „Ремонт на автобус Сетра Кесборер 215” във военно формирование 28000

   Обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за шевни машини” във военно формирование 28000

   Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на 2 (два) броя климатици” във военно формирование 28000

   Обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи за копирни и печатащи устройства във военно формирование 28000

    Oбществена поръчка с предмет „Сключване на договор за следгаранционна техническа поддръжка, обслужване и ремонт (при необходимост) на „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” и дизелов агрегат AKSA, модел APD 150A към него” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Закупуване на резервни части и консумативи за ГСМ” във военно формирование 28000

     Oбществена поръчка с предмет „Наем и сервизно обслужване на химически тоалетни” във военно формирование 28000

   Oбществена поръчка с предмет „Закупуване на 1 комплект филтърни елементи (5 бр. филтърни елементи СМ-56-5 и 3 бр. филтърни елементи SM-40FD-5) за нуждите на „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000

      Oбществена поръчка с предмет „Доставка на машина за монтаж и демонтаж на гуми и машина за балансиране на гуми” във военно формирование 28000

  Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лични предпазни средства” във военно формирование 28000

     Oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за инженерна техника” във военно формирование 28000

   Oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за автомобилна техника” във военно формирование 28000

       Обществена поръчка с предмет „Ремонт на електрическо табло за управление и контрол на потопяема помпа за вода” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Ремонт на потопяема помпа за вода” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Сключване на договор за технически надзор на индустриален ЖП клон” във военно формирование 28000 

       Обществена поръчка с предмет „Ремонт на инженерна техника” във военно формирование 28000 

      Oбществена поръчка с предмет „Изработване на предупредителни табели” за нуждите на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

       Предметът на ОП e „Доставка на помощно оборудване за нуждите на военно формирование 28000-Граф Игнатиево”

      Oбществена поръчка с предмет „Видеодиагностика на северен и южен отводнителни колектори и колекторни отклонения на ПИК” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за косене” във военно формирование 28000

       Oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за техника за косене” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет „Почистване на северен и южен отводнителни колектори на ПИК” във военно формирование 28000

            Oбществена поръчка с предмет „Ушиване на концертно униформено облекло” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет „Доставка на пароструйка” във военно формирование 28000

   Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти, общоразходни материали и фреон” във военно формирование 28000  

           Обществена поръчка с предмет „Доставка на радиатор за охладителна система за Тойота „Авенсис” във военно формирование 28000

      Oбществена поръчка с предмет „Възстановяване работоспособността на 4 (четири) бр. навигационни GPS приемници AvMap EKP V" във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

          Обществена поръчка с предмет Ремонт на хидросъединител на фадрома SL-34” във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с предмет „Ремонт на водосъдържатели на противопожарни автомобили „Мерцедес Актрос 3346““ във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с предмет „Доставка на въглероден диоксид СО2” във военно формирование 28000

           Обществена поръчка с предмет „Доставка и полагане на готов бетон за ограда на обособен участък от РСП” във военно формирование 28000

    Обществена поръчка с предмет Доставка на резервни части и консумативи за пътни превозни средства“ във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

        Обществена поръчка с предмет Доставка на строителни материали за ограда“ във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

     Обществена поръчка с предмет " „Ремонт на двигател на ЛАПП УАЗ-469“ във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

        Обществена поръчка с предмет "Закупуване на резервни части за пътни превозни средства" във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

  Обществена поръчка с предмет „Закупуване на музикални инструменти” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

        Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на актуална експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост“

    Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000

           Обществена поръчка с предмет „Наем и сервизно обслужване на химически тоалетни” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

     Обществена поръчка с предмет „Ремонт на акумулаторни батерии за специално оборудване на реаниммобил Форд F 350” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000

    Обществена поръчка с предмет „Ремонт на 2 (два) броя кранове мостови двугредове с електротелфер в секция „Авиационно и артилерийско оборудване” във военно формирование 28000

   Обществена поръчка с предмет „Доставка на нова чаша 1 куб. м, неотваряема, за челен вилков товарач „Катерпилар” във военно формирование 28000

   Обществена поръчка с предмет „Доставка на кабелни преходници към диагностична апаратура” във военно формирование 28000

    Обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за огради и монтаж на хангарни палатки” във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с „Доставка на електроматериали, необходими за захранване на района, разполагащ с военно формирование 28000 – Граф Игнатиево на летище Пловдив” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

          Обществена поръчка с предмет „Изграждане на система за охрана с технически средства на демаркирана зона на летище Пловдив” във военно формирование 28000 - Грфаф Игнатиево

          Обществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

            Обществена поръчка с предмет „Наем на строителни ел. инструменти” във военно формиране 28000

             Обществена поръчка с предмет „Доставка на боя за пътна маркировка” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на брави и патронници” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на ВиК материали и оборудване за санитарни възли” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти” във военно формиране 28000

           Обществена поръчка с предмет „Доставка на материали за огради, фугиране и монтаж на хангарни палатки” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на осветителни тела, ел. табла и кабели” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

           Обществена поръчка с предмет „Ремонт на тилова техника във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Закупуване на музикални инструменти” във военно формирование 28000

           Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за ППС” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет „Доставка на добавка тип AD BLUE” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за ППС” във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за ППС” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за техника за косене“ във военно формирование 28000 

            Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструмент“ във военно формирование 28000

     Обществена поръчка с предмет „Доставка на натриев хипохлорит” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет "Доставка на телевизионни приемници 50`` и/или 40``" във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет „Доставка на кухненска техника” във военно формирование 28000

            Обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на климатици "

      Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за ППС” във военно формирование 28000

        Обществена поръчка с предмет „Свързване на захранващ кабел към съществуваща трафопост и външни разпределителни табла във военно формирование 28000“ 

        Обществена поръчка с предмет „Метрологична проверка на стенд за измерване на спирачни сили на ППС” във военно формирование 28000

           Обществена поръчка с предмет „Ремонт на автокран КС 2573-1, числящ се на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево“

          Обществена поръчка с предмет „Закупуване на професионална бано-перална техника“ във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с предмет „Ремонт на тилова техника във военно формирование 28000“

          Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с предмет „Закупуване на дезинфектанти за ръце и повърхности” във военно формирование 28000 

    Обществена поръчка с „Доставка на резервни части за Ланд Ровър” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

         Обществена поръчка с предмет „Ремонт на климатик OSAKA-колонен тип, 52 BTU в офицерска столова на технически стол във военно формирование 28000“

    Обществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви на имоти във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”

    Обществена поръчка с предмет "Закупуване на батерии за дефибрилатор"

Обществена поръчка с предмет „ Закупуване на музикални инструменти”във военно формиране 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка с предмет „Доставка на консумативи и общоразходни материали за ППС”във военно формиране 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка с обект „Площадка за изграждане на склад за съхранение на резервни части за автомобили, електрогазова и самолетообслужваща техника” във военно формиране 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка с „Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези” във военно формирование 28000

Обява за провеждане на ОП с предмет „Доставка на сертифицирани летателни обувки” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за специално оборудване на автогоривозареждачи” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Депониране на опасни и общоразпространени отпадъци” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на указателна таблица от месинг с надпис” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на алуминиева дограма – преграждащ панел с врата” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на филтри” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на филтриращи елементи за специално оборудване на горивозареждач FREIGHTLINER” във военно формирование 28000 

обществена поръчка с предмет „Обслужване на автомобили марка Форд” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти” във военно формиране 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар” 

Обществена поръчка с предмет „Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка” 

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на експертна оценка за определяне на избраната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД” 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ”

Обществена поръчка с предмет "Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил "Мерцедес-Актрос"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на диагностична апаратура за ППС"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на апарат за дестилиране на вода - подов монтаж"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на пенол"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на лични предпазни средства"

Обществена поръчка с предмет „Технически преглед, обслужване и ремонт на „Склад GSM за изтребителна авиация” 

Обществена поръчка с предмет  Доставка на електронни везни

Обществена поръчка с предмет „Доставка на шевна машина”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на банно-перална техника”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности по водопроводната мрежа” 

Обществена поръчка с предмет „Комунални битови услуги – наем на химически тоалетни”

Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

Доставка на 3 200 литра флуорпротеинов пенообразувател” във военно формирование 28000