Обществени поръчки

          Обществена поръчка с предмет „Закупуване на професионална банно-перална техника“във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с предмет „Ремонт на тилова техника във военно формирование 28000“

          Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000

          Обществена поръчка с предмет „Закупуване на дезинфектанти за ръце и повърхности” във военно формирование 28000 

    Oбществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за Ланд Ровър”във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

         Обществена поръчка с предмет „Ремонт на климатик OSAKA-колонен тип, 52 BTU в офицерска столова на технически стол във военно формирование 28000“

    Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на покриви на сгради във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево”

    Oбществена поръчка с предмет "Закупуване на батерии за дефибрилатор"

Oбществена поръчка с предмет „ Закупуване на музикални инструменти”във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Oбществена поръчка с предмет „ Доставка на консумативи и общоразходни материали за ППС”във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка с предмет „Площадка за изграждане на склад за съхранение на резервни части за автомобили, електрогазова и самолетообслужваща техника” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

Обществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево"

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за моторни триони, моторни коси и храсторези” във военно формирование 28000

Обява за провеждане на ОП с предмет „Доставка на сертифицирани летателни обувки” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за специално оборудване на автогоривозареждачи” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Депониране на опасни и общо разпространени отпадъци” във военно формирование 28000

Oбществена поръчка с предмет „Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Извозване на смет” във военно формирование 28000 

Oбществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на указателна табела от месинг с надпис” във военно формирование 28000 

Oбществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на алуминиева дограма – преграждащ панел с врата” във военно формирование 28000 

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на филтри” във военно формирование 28000

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на филтриращи елементи за специално оборудване на горивозареждач FREIGHTLINER” във военно формирование 28000 

обществена поръчка с предмет „Обслужване на автомобили марка Форд” във военно формирование 28000 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на инструменти” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи” във военно формирование 28000

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар” 

Oбществена поръчка с предмет „Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка” 

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначалната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД” 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компресиран природен газ”

Обществена поръчка с предмет "Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил "Мерцедес- Актрос"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на диагностична апаратура за ППС"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на апарат за дестилиране на вода - подов монтаж"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на пенол"

Обществена поръчка с предмет "Доставка на лични предпазни средства"

Oбществена поръчка с предмет „Технически преглед, обслужване и ремонт на „Склад ГСМ за изтребителна авиация ” 

Обществена поръчка с предмет Доставка на електронни везни

Обществена поръчка с предмет „Доставка на шевна машина”

Обществена поръчка с предмет „Доставка на банно-перална техника”

Oбществена поръчка с предмет „Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности на водопроводната мрежа” 

Обществена поръчка с предмет „Комунално битови услуги – наем на химически тоалетни”

Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг

Доставка на 3 200 литра флуорпротеинов пенообразувател” във военно формирование 28000