„Успяваме да бъдем надежден гарант на въздушното пространство на страната ни, защото приемаме всички предизвикателства през годините“ отбеляза бригаден генерал Николай Русев

   „Уверен съм, че в близките месеци ни предстои качествена промяна в ресурсното осигуряване и интензивна летателна подготовка през годината“, това каза днес командирът на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Николай Русев пред командването по отношение на тенденциите и насоките за развитие през настоящата година. На годишния анализ на подготовката на личния състав от базата присъства и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров. Мероприятието се проведе пред редуциран състав от офицери и главни сержанти във връзка с мерките в условия на епидемиологична обстановка в страната.

   Бригаден генерал Николай Русев представи резултатите от цялостната дейност през изминалата година, като отбеляза и ефекта от наложените мерки и бърза мобилизация в базата за намаляване на заболеваемостта сред личния състав и опазване на здравето и живота на всички.

   „Катализатори за ефективността при изпълнение на поставените задачи и основна мисия на базата през 2020 година бяха както добрата организация, създадена от командирите и началниците от всички степени, така и оказаната подкрепа от командването на Военновъздушните сили“, изтъкна командирът и подчерта, че общата решимост и твърдост в посрещането на възникналите трудности и проблеми са в основата на успехите.  Основна цел през изминалата година за базата бе поддържането и усъвършенстването на летателната подготовка при висока безопасност и оптимално използване на разполагаемите ресурси. Всички планирани и допълнително поставени задачи са изпълнени успешно.

   Основните усилия бяха насочени приоритетно за дежурството по Air Policing с основен фокус върху поддържането на придобитите способности. Командирът подчерта, че бойното дежурство се носеше с висока надеждност и гарантирана безопасност, въпреки критичния минимум от подготвени летци на МиГ-29. Резултатите показват, че и тази година ресурсите не позволиха да се планира и изпълни индивидуален нальот над критичния минимум, което основно се дължи на недостатъчния брой изправна авиационна техника и ограничено осигуряване с ресурси. Възможно бе участие на максимален брой летци в съвместните двустранни и международни тренировки. Въпреки това са силно ограничени възможностите за водене на реалистична бойна подготовка. „Нуждаем се от осезаем скок в приучването на нови летци на МиГ-29 и в нивото на интензивност на летателната подготовка“, заяви командирът и допълни, че „за да прекъсне тенденцията на намаляващия с години нальот, който ощетява бойната подготовка на пилотите, трябва да се преодолее недостигът на авиационен ресурс и да се осигури минимум 1000 часа годишен нальот на изтребителите“.

   Безопасността на полетите беше другият основен приоритет в летателната подготовка, според анализа, където през годината акцентът бе поставен върху своевременното прогнозиране, разкриване и минимизиране на основните рискови фактори.

   По отношение на кадровото изграждане на базата, анализът на данните показва, че е частично преодоляна негативната тенденция за намаляване на личен състав по категории.

  „Благодарение на всички специалисти от базата отчитаме една успешна година, въпреки предизвикателствата от различен характер“, каза командирът на Военновъздушните сили. Той изтъкна, че обновление през настоящата година трябва да има, и то ще бъде свързано не само с началото на проектите за модернизация на летището, но и в летателно отношение, където ще се търсят пътища за увеличаване на броя на изправните самолети МиГ-29 и приучването и подготовката на млад летателен състав. Генерал-майор Петров благодари за усърдието, мотивацията и пълната мобилизация на личния състав за изпълнение на всички задачи през изминалата година, в това число и за активното участие в разработването на техническите задания във връзка с изграждането на новата инфраструктура на базата и пожела на всички здраве и успехи през настоящата.