П О К А Н А за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на водопроводни части за извършване на спешни ремонтни дейности на водопроводната мрежа” във военно формирование 28000